Tutustu palveluun

Työkyvyn tuki pientyöpaikoilla - suunnitteluohjeen ja työkirjan avulla valmistat työpaikkakohtaisen työkykyasioiden puheeksioton, varhaisen ja työhön paluun tuen sekä sairauspoissaoloseurannan laatimisen periaatteet pientyöpaikalle. Työkyvyntuki-internetsivulle on upotettu ohjeita, joiden avulla suunnitteluryhmässä syntyviin kysymyksiin toivottavasti löytyy vastauksia tai ainakin osoitteita, joista lisäneuvoja voi kysyä.

Tämän työkirjan avulla saatte vastauksia muun muassa kysymyksiin:

  • miten työpaikan yhteinen toimintamalli tulisi rakentaa
  • miten työkykyasiat tulisi ottaa puheeksi työpaikalla, jotta se tukisi työssä jatkamista
  • milloin tarvitaan työterveyshuollon ja kuntoutuksen asiantuntijoita työpaikalla

Tämän työkirjan avulla voitte käytännössä työpaikan yhteistoiminnallisen ryhmän ja työterveyshuollon edustajien kanssa yhdessä rakentaa työpaikallenne toimintamallin, jonka avulla:

  • seuraatte sairauspoissaoloja sekä työpaikalla että työterveyshuollossa,
  • työpaikan esimiehet ottavat työkykyasiat puheeksi sovittujen rajojen mukaisesti,
  • työkyvyn tukitoimet tulee suunniteltua yhteistyössä ja ajoissa,
  • tehtyjen suunnitelmien ja toteutettujen tukitoiminen seuranta helpottuu ja asioihin palaaminen tarvittaessa helpottuu,
  • yhteistyö työpaikan edustajien, erityisesti lähiesimiesten ja työterveyshuollon ammattilaisten välillä arkipäiväistyy ja konkretisoituu
  • työntekijöiden toimeentulojärjestelyt eri tukitoimien aikana onnistuvat ja työnantajan vastuu ja tehtävät tuen eri vaiheissa täsmentyvät
  • työn ja työpaikan yhteydessä toteutettavien työntekijöiden omien tai ryhmässä toteutettavien kuntoutuspalveluiden suunnittelu helpottuu.

Tämän työkirjan avulla syntyvässä toimintamallissa työpaikka ja työterveyshuolto sopivat yhteistyöstä työpaikan työkyvyn tuen toteuttamisessa työterveyshuoltosopimusta konkreettisemmalla tasolla. Suunnittelu- ja valmistelutyön voi käynnistää joko työpaikan edustaja tai työterveyshuollon edustaja. Tämä työkirja on rakennettu ensisijaisesti ohjaamaan toimintamallin suunnittelua työterveyshuollon ammattilaisille, mutta se on pyritty kirjoittamaan siten, että työkirjan käyttäminen on mahdollista muillekin työpaikan työkyvyn tuen toimijoille.

Työkirja on syntynyt Kuntoutussäätiön ja Tampereen yliopiston Pientyöpaikoilla uudistuminen (PUNK)-hankkeessa. Työkirjan kehittämistyössä on hyödynnetty Työssä jatkamisen tukeminen ja sairauslomakäytännöt (JATS) -hankkeen kokemuksia sekä kehittämiskokemuksia PUNK- hankkeen aikana valmistelluista pientyöpaikkojen toimintamalleista. Lämpimät kiitokset kaikille kehittämistyössä mukana olleiden työpaikkojen sekä työterveyshuoltojen edustajille!

Verkkopalvelut - Online Revenue Oy