Tutustu palveluun

Työkyvyntuki.fi on muokattava www-pohjainen opas työkykyasioihin. Oppaasta selviävät työkykyasioiden puheeksioton, työhön paluun ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet.

Muokattuasi opasta haluamaksesi, voit tulostaa sen tai tallentaa ja jakaa esimerkiksi yrityksen Intranetissä.

Palvelussa on myös hyödyllisiä lomakkeita, joita työnantaja voi täyttää alaisensa kanssa. Palvelu on maksuton. Lue lisää »

Rekisteröidy
  • lopputulos
  • työkirjan muokkaus
  • materiaalit
  • käyttöohjeet
Kuvia palvelusta

Uutta

Sairausvakuutuslaki ja työterveyshuoltolaki muuttuivat 1.6.2012, jolloin

  • Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden
  • Työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä
  • Työkyvyn arvio on tehtävä viimeistään ennen kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä
  • Sairauspäivärahaa on haettava kahden (2) kuukauden kuluessa poissaolon alkamisesta.

Nämä muutokset tulee itse lisätä ennen 1.4.2012 tämän nettityökirjan avulla tehtyihin työkyvyn tukimalleihin.


Ruotsinkielinen Työkyvyn tukimallin muokattava Word-muotoinen pohja löytyy oheisesta linkistä:

www.kuntoutussaatio.fi/punk

Taustaa

Pientyöpaikoilla uudistuminen

Työterveyshuoltotyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on työkyvyttömyyden ehkäisy ja työkyvyn edistäminen. Vuoden 2011 alusta tuli voimaan lainmuutos ennaltaehkäisevän työterveyshuoltotyön kustannuksien korvaamisesta, jonka mukaan 60 % korvaustason saamiseksi, työpaikan ja työterveyshuollon on sovittava yhdessä noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Euroopan sosiaalirahaston tukemissa JATS- ja Punk-hankkeissa on kehitetty työkirjaa varhaisen tuen, sairauspoissaolojen hallinnan ja työhönpaluun käytäntöjen sopimiseksi työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kesken. Kehittämistyön pohjalta on tuotettu nettiopas, jonka avulla työterveyshuollot ja työpaikat voivat yhdessä tehdä työpaikkakohtaiset työkyvyn tuki -mallit.

Alle 20 hengen työpaikoilta ei edellytetä erillistä mallia, vaan käytännöt työkyvyn tuen antamisesta ja työkykyongelmien ehkäisemisestä tulee kirjata työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Kuitenkin mallia voi soveltuvin osin käyttää myös kirjattaessa pientyöpaikan työkyvyn tuen käytäntöjä ja liittää se toimintasuunnitelmaan.

Verkkopalvelut - Online Revenue Oy